Cory Skeates
Elder for Personnel
Melissa Garrigan
Elder for Student Ministry
Kathy Sedberry
Clerk of Session
Linda Latona
Elder for Care
Pat Richardson
Elder for Care
Trevor Campbell
Elder for Worship
Elle Spivey
Elder for Mission
Mark Laursen
Elder for Property
Tim Spivey
Elder for Property
Zackery Wolfe
Elder for Adult Ministries
Carol Baulac
Elder for Worship
Gabby Drumheller
Elder for Invitation

Skip to toolbar