Cory Skeates
Clerk of Session
Melissa Garrigan
Elder for Student Ministry
Jim Dayvault
Elder for Personnel
Linda Latona
Elder for Care
Pat Richardson
Elder for Care
Trevor Campbell
Elder for Worship
Arlene Bailey
Elder for Mission
Mark Laursen
Elder for Property
Steve Miller
Elder for Property
Lola Adegoke
Elder for Adult Ministries
Carol Baulac
Elder for Worship
Gabby Drumheller
Elder for Invitation

Skip to toolbar